Futamidő kamatszámításhoz - miben adjam meg? mindegy!

Futamidő kamatszámításhoz - miben adjam meg? mindegy!

Futamidő a kérdéses, kamatszámításnál. Kamat vagy kamatos kamat, ez sem mindegy, hiszen pénzről van szó. Futamidő milyen egységben, miben adjam meg? gondolkodjunk együtt.

A kalkulátorok könnyen használhatók, annak, aki érti a számítást, aki érti a lényegét. Próbáltam magyarázni a kalkulátornál, külön írásban, készítettem útmutatókat az eligazodáshoz, most is ezt próbálom.

Telefonon kért segítséget - egy nehéz élethelyzetben lévő ember:

 • havonta fizeti, a havonta kamatos kamattal számolt törlesztő részleteket egyik bankunknak,
 • nem érti a futamidő fogalmát,
 • nem tudja mekkora a kamatláb,
 • az előző havi fizetendőből szeretné kiszámolni a következő fizetendő összeget,
 • miért kapja ugyanazt az eredményt ha kamatszámítást kalkulál ha kamatos kamatszámítással kalkulál?

Bár nem tudtam megnyugtatóan eligazítani az egyébként elég feszült segítségkérőt, de köszönöm a megkeresést innét is, hiszen tudtomra hozta: van még miben magyarázatokat adnom.

Ezzel az írással igyekszem segíteni azoknak, akiknek szintén gondjuk van a futamidővel kapcsolatban. Próbálok segíteni a futamidő fizetési periódusának megértésében és abban miért mindegy milyen egységekkel számolunk. Kérlek olvasd végig, szóról-szóra, csak így lesz kerek az egész.

A kamatszámítás futamideje

Ezzel kell kezdenem, beszéljük meg, értsük meg, csak utána jöhet a kalkulátor.

Mi az a kamat fizetési periódus és mi a futamidő?

A két fogalom összefügg, ezért nem választhatjuk szét a meghatározásukat sem.

A futamidő a kamat fizetési periódusok száma. A kamatfizetési periódus lehet

 • év - leggyakrabban alkalmazott kamatozási mód az éves kamat fizetési periódus. Ezt szoktuk úgy is mondani, hogy éves kamatfizetésű a hitel vagy kölcsön vagy befektetés, ...

  Ebben az esetben, a kamat számításánál a futamidőt az évek számával kell megadni. Tehát ha futamidőt kér a kalkulátor, akkor az évek számát kell beírni ebbe a mezőbe.
 • hó - elég gyakran alkalmazott kamat fizetési periódus a hónap. Ezt szoktuk havi kamatozásúnak is nevezni.

  Ebben az esetben a kamat kiszámítása minden hónap után megtörténik.

Futamidő a kamat- és a kamatos kamat kalkulátorokkal

A futamidő természetesen a bank által megadott fizetési periódusok száma - a konkrét példánál maradva hónap. A kamatszámítás kalkulátoroknál nincs fizetési periódus kiválasztására lehetőség, mert nincs jelentősége!

...legalábbis máig - azaz 2021.08.24-ig nincs, gondolkodom rajta, hogy a jobb megértés érdekében teszek a kalkulátorokhoz egy kamat fizetési periódus választást. _Csak_ a könnyebb megértéshez szükséges ez, a számításnál lényegtelen.

A fizetési periódusnak - év, hó, hét, nap,... - akkor van jelentősége, ha az a kérdés mikor veheted fel vagy mikor kell fizetnek a kamattal növelt összeget. 5 év múlva vagy 5 hét után, vagy 5 nap után, ...

A kalkulátorral való számításoknál gondold hozzá, milyen periódusban történik a kamatszámítás. Ennek tükrében a kiszámított összeg is ugyanazon kamatfizetési periódusok után értendő. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha nem Forint a számításokban szereplő összegeknek. Én ugyan forintot emlegetek, de Te ez alatt érthetsz dollárt, eurót, vagy bármilyen más pénznemet.

A kérdés az, a kalkulátorok használatánál, hogy milyen hosszúságú időszakra, azaz mekkora futamidőre szeretnénk számolni. Hány fizetési periódusra szeretnénk kiszámítani a kamatot és/vagy a jövőértéket(azaz az elért kamattal növelt értéket). Ehhez nyilvánvalóan ismernünk kell a kamatfizetés kamatlábát, a kezdő tőke vagy kölcsön összegét és a futamidőt. A futamidő és a jövőérték összefüggése:

 • Ha befektettük az pénzünket, akkor ez a jövő érték lesz az az összeg, amelyet felvettünk/felvehetnénk a megadott futamidő végén,
 • Ha kölcsönt vettünk fel és fizetnünk kell a kamattal növelt összeget, akkor ez a jövőérték lesz a megadott futamidő-, kamatfizetési periódusok után fizetendő összeg.

Ha a futamidőt 1-nél nagyobb értékre állítottuk be, pl 5-re, akkor az azt jelenti, hogy:

 • Nem érdekel bennünket mennyi az összeg vagy kamat minden egyes kamatfizetési periódus után, csak a megadott számú - esetünkben 5 periódus után.
 • Feltételezzük - az esetek 99,9%-ában ez így is van -, hogy a kamatláb nem változik a futamidő alatt.
 • Lényeges az 1-nél nagyobb futamidőnél, hogy a kamatszámítás módja milyen, egyszerű kamatszámítás vagy kamatos kamat számítás. Ez 1 periódussal számított kamatszámítás - azaz egyszerű kamatszámítás - és a kamatos kamat számítás azonos eredményt ad.

Miért azonos 1 periódusú futamidő idő alatt számított kamat és jövőérték az egyszerű kamatszámítással és a kamatos kamatszámítással? Olvass tovább!

Futamidő az 1. kamatfizetési periódus után

Amikor a futamidő 1 azaz egy kamatfizetési periódus

Ha a futamidő 1 azaz egy - év, hó, hét, nap, ...a kamatfizetési periódustól függően - akkor a kamatos kamatszámítás ugyanazon eredményt adja, mint az egyszerű kamatszámítás. Majd ha a rákövetkező periódusra számítjuk, akkor már eltér a két érték, a kamatos kamattal számolt összeg nagyobb lesz, hiszen:

 • a kamatos kamatszámításnál a következő periódust úgy számoljuk, hogy az alaptőkéhez hozzá kell adnunk az 1. periódusban elért kamatot is.
 • A 2. periódusban - a megnövekedett alaptőke miatt - a kamatos kamatszámítás alapja már magasabb, mint az egyszerű kamatszámításnál. A 2. periódus végén a kamatos kamattal számolt jövőérték és kamat is magasabb összeget ad, mint az egyszerű kamatszámítás-, ugyanennyi, azaz 2 periódus után.
 • A 2. kamatfizetési periódus után az egyszerű kamatszámítással számított összegek kisebbek, mint a 2. periódusra számolt kamatos kamat.

  Az egyszerű kamatszámításnál minden periódus kezdetén ugyanannyi az alaptőke, s mivel a kamatláb sem változik a futamidő alatt, ezért a kamat itt állandónak tekinthető. Kifizetéskor, vagy megfizetéskor ugyan minden kamat számításra kerül, mert a kamat a miénk vagy a banké, azt senki sem veszi el. Minél hosszabb a futamidő annál nagyobb összeget tesz ki a jövőérték és a kamat összege is, de a szumma kisebb, mint a kamatos kamatszámítás összegénél.
 • Az egyszerű kamatszámításnál a jövőérték megegyezik az alaptőke összege + futamidő x az egy periódus alatt elért kamat, jövőérték = alaptőke + futamidő x egy periódus kamata.

Összegezve az 1 kamatfizetési periódus fejtegetést

Az 1. kamatfizetési periódusnál a számításban az alaptőke és a kamat összege is egyenlő mindkét számításnál. A kamatos kamatszámításnál azért több a jövőérték több kamatfizetési periódust követően, mert minden egyes periódusnál nő a kamatszámítás alapjának összege.

Egy tipp, ha nem tudod mennyi a kamatláb

A bankot kell elsősorban megkérdezned, de ha ismert két érték, pl mennyit kellett befizetni az előző és az azt megelőző kamatfizetési periódusnál hitel esetében, akkor a kamatos kamatszámítás kalkulátorral ki tudod számítani, kamatos kamat esetén, legalább nagyjából. Egyszerű kamatszámítás esetében pedig mihamarabb pótolom a kamatláb kiszámításhoz szükséges kalkulátorral a meglévők sorát.

Ajánlom még a kamat és kamatos kamat fogalmakat átnézni a fogalomtárban, vagy átfutni az útmutatókat.

Kalkulátorok a számításokhoz