Kamat számítás napokra

...azaz a kamat jóváírás naponta történik
Kamat számítás napokra - Pixabay fotó

A kalkulátorok használhatók különböző futamidő egységekre is. Mit tegyünk, ha a kamat éves fizetési perióldusra van megadva, ám napokra szeretnénk kiszámítani a tőke után járó kamatot? ...így járj el, nézzük először a számítás képletét, a kamat számítás képletét

Százalékszámítás képlete, kamat számítás képlete

A százalékszámítás alapképlet a következő:

szé = a / 100 * szl

azaz a százalékérték egyenlő alap osztva 100-zal és szorozva a százaléklábbal. Másként megfogalmazva a százalékérték nem más, mint az alap 1 százalékának a százalékláb szorosa.

Az alap 100-l történő osztásával az 1% értékét kapjuk.

Pl a 200 alap és 10% százalékláb esetén az 1% 200 / 100-l azaz 2. A 10% ennek a 10-szerese, azaz 20 lesz a százalékérték.

pl 500 alap és 25% százalékláb esetén az 1% 500 / 100-l azaz 5. A 25% az 5 érték 25-szöröse, azaz a százalékérték 125 lesz.

A kamatszámítás képlete - egy kamatfizetési periódusra - a következő - százalékszámítást alapul véve:

kamat összege = tőke / 100 * kamatláb

A teljes futamidőre elérhető kamat összege ezen kamat összeg szorozva a futamidővel. A teljes futamidőre számított kamat képlete:

kamat összege = tőke / 100 * kamatláb * futamidő

Kamat számítás napokra, éves kamatlábbal

Ahogy a honlap kalkulátorai is és a kamatszámítás képlete is, kamatszámítási periódusokhoz kapcsolódik. Számoljuk bármilyen eszközzel a kamatot, minden esetben azonos mértékkel kell megadni a kamatlábat és a futamidő nagyságát. Ha év ez a mérték, akkor az éves kamatlábat kell megadni, futamidőként a kamatoszámítási periódusokat évek számával.

Általában éves kamatláb, éves fizetési periódusokban szokás beszélni, de lehet más idő intervallum is. Vegyünk egy olyan példát, ahol az éves kamatlábbal meghatározott napra szeretnénk kiszámolni a százalékértéket!

1. megoldás Ha a kamatszámítás periódusa pl nap, akkor a képlet alkalmazásához a kamatlábat át kell számítani az éves százalékról, egy napra vonatkozóan:

  • a kamat egynapra eső részét úgy kapjuk meg, ha az éves kamatot elosztjuk az adott év napjainak számával. Nem ugyanannyi nap van minden évben, de általánosságban 365 nappal számolunk. Az egy napra eső kamatláb - amely meghatározza, hogy mennyivel kamatozik a tőke egy nap alatt.

Ha így átszámoltuk az éves kamatot, akkor más számolhatunk is a százalékszámítás képletével:

  • a számított értéket írd a kamatlábhoz,
  • a futamidőhöz a napok számát,
  • alaptőkéhez a befektetett/induló összeget

2. megoldás Ha a kamatszámítás periódusa pl nap, akkor a képlet alkalmazásához a napok számát át kell számítani az évesre, meg kell határozni hogy az adott napok években kifejezve mennyit tesznek ki:

A legegyszerűbb esetben évi 365 nappal számolunk. Pl a 155 nap = 155 / 365 A számítás eredménye az idő tartam évben kifejezve. A számítást követően már használhatjuk a számításhoz a táblázatkezelő munkafüzeteit, számológépet vagy jelen honlap kalkulátorát:

  • A tőkéhez a kamatozó összeget változtatás nélkül írd be!
  • a kamatlábhoz vidd be a megadott éves kamatot;
  • a kamatfizetési futamidőhöz az imént években kifejezett/kiszámolt értéket írd be;

alább találod az ajánlott kalkulátorhoz a linket: használd a számításaidhoz, illetve táblázatkezelőben, számológépen kiszámolt értékek ellenőrzésére!

Ugye azt tudod, hogy a fenti képletek kissé másként néznek ki egy táblázatkezelő munkafüzetében!

Válljék előnyödre a kalkulátor használasta! Ha hiányolsz valamit vagy hibát találtál, akkor kérdezz, szólj!

a téma útmutatója: 
Ajánlott kalkulátor: 

Kalkulátorok a számításokhoz