Százalék kivonása excelben

...amikor csökkentjük az értéket, annak meghatározott százalékával
Százalékláb kivonása excelben, képlettel

Az alábbi letölthető mellékletben a lépésről-lépésre megoldását is megtalálod, de felvittem alá egy oszlopnyi csökkentendő érték felvitelével, a képlet másolását is:

Százalékláb kivonása excelben és úgy egyébként: egy adott értékből vonjuk ki a megadott százalék által meghatározott értéket. Hogyan végezzük mindezt excelben? ...íme

Százalékláb kivonása excelben, képlettel

Nézzük lépésről-lépésre, hogyan végezzük el ezt a feladatot, excel képlet segítségével.
Adott a csökkentendő érték, és a csökkentés mértéke, százaléklábbal megadva. Mennyi lesz ha az adott százaléklábnyi értékkel csökkentjük?

 1. Vidd fel egy cellába a csökkentendő értéket, pl az A2 cellába! (ha több csökkentendő értéked van, akkor vidd fel mindet, pl egy oszlopba)
  1000 érték legyen, az egyszerűség kedvéért
 2. Vidd fel azt a százalékértéket egy új cellába - pl a B2 cellába!
 3. Az eredményt szeretnénk konkrét példánknál a C2 cellában látni, így ide vidd fel a következő képletet:
  =A2-(B2*A2)
  - a zárójelben lévő szorzat számolja ki a csökkentendő érték megadott százalékát, azaz a százalék értéket, példánkban ez az érték 250.
  - az excel értelmezése szerint a szorzás magasabb prioritású művelet mint a kivonás, ezért a zárójeleket el is hagyhatjuk
  - a képletet egyszerűsíthetjük is, ha kiemeljük az A2-t. Ebben az esetben a képletünk így néz ki: = A2*(1-B2) - ebben az esetben a zárójel nem hagyható el!
  - a csökkentendő értékből vonjuk ki tehát a százalékértéket, az eredmény a százélékértékkel csökkentett érték, példánkban 750
  - ha a képletet majd más cellákba is másolni szeretnéd, akkor a százaléklábat tartamazó cellahivatkozást B2-t abszolúttá kell tenni.

Magyarázatok:

 • A megoldás tartalmazza azt az alapismeretet, miszerint az alapnak tekintendő érték a 100%, azaz az egy egész.
 • Az excel cellában látható százalékláb cellájának értéke valójában a látható érték 100-ad része, pl a cellában látható 20% esetében, a cella valódi értéke 0,20
 • A százalék érték lehet negatív is, ebben az esetben csökkentésről beszélhetünk, s ha ezt kivonjuk a csökkentendő értékből, akkor valójában nő a csökkentendő érték :-)
 • Az excel táblázatban végzett százalék kivonásos műveleteidet, képletek eredményét ellenőrizd az alábbi online százalék kivonása kalkulátorral :-)
Letölthető melléklet: 
a téma útmutatója: 

Kalkulátorok a számításokhoz