Évenkénti tőkésítés

Évenkénti tőkésítés esetén éves futamidőkkel számolunk. A kamatszámítás leggyakoribb módja ez, hogy az alaptőkéhez évente számítják a kamatot. A kamatos kamatszámításnál ezt hozzá is adják az alaptőkéhez és ez a kamattal növelt összeg lesz a következő kamatfizetési évre az alaptőke. Így az előző kamatfizetési periódusban elért kamat összege is kamatozik a továbbiakban. Ezen esetben éves kamatfizetési periódussal-, éves kamatlábbal számítódik a jövőérték.

Kölcsön esetén a visszafizetendő összeg nő úgy, hogy az éves periódus alaptőkéjéhez hozzáadódik a periódus végén a kamat összege és a következő évben már nagyobb összeg, azaz a tőkésített kamattal növelt alap fog kamatozni.

Így minden kamatszámítási periódusban, azaz évben, az előző évben megszerzett kamat összegével emelt alaptőkével indul a számítás.

Ezt a számítást - amikor az elért kamatot hozzáadják az alaptőkéhez - nevezzük évenkénti tőkésítésnek. (Másfajta tőkésítés is van, a kamatfizetési periódustól függően.)

A Fogalmak oldalon megtalálod a havonkénti tőkésítés fogalmat is. Erre akkor van szükséged, ha a kamatfizetési periódus hónap, a kamatláb hónapra van megadva. Ebben az esetben ugyanis havonta történik meg a tőkésítés, legyen szó kölcsönről vagy befektetésről.

A fogalomhoz kapcsolódó számításokhoz kalkulátor: 
...a teljes fogalomtárat - százalékszámítás, kamat-. kamatos kamat számítások fogalmai:
Fogalmak százalékszámításokhoz, kamatszámításokhoz, kamatos-kamatszámításokhoz