Effektív hozam

Az effektív hozam (=effektív kamat) alkalmazásánál a kamatperiódus végén a kamatot hozzáadják a tőkéhez és ez a következő kamatperiódusban többletkamatot eredményez. Így az elért kamat is kamatozik a következő kamatfizetési periódusban.

A kamatfizetési periódusok végén számított kamatok összege mértani sorozatot képeznek. A kamatfizetési periódus alatt elért kamat tőkésítése miatt, a periódusok végén számított kamat összeg, az előző periódus végén számított kamat összegének többszöröse, ugyanazon számszorosa - így alkot mértani sorozatot.

Megjegyzés: az egyszerű kamatszámításnál a kamat összege a kamatfizetési periódusok végén számtani sorozatot képeznek. Minden kamatfizetési periódus végén ugyanazon értékkel-, ugyanazon kamat összeggel nő.

Számítása megegyezik a kamatos kamat számítással. Az effektív megnevezést pénzügyi gazdasági területeken szokás használni, egyszerűbben kifejezhető.

Az éves kamatláb névleges lehet - névleges kamatláb -, abban az esetben, ha a kamat tőkésítése nem év végén, hanem annál rövidebb idő alatt - pl havonta vagy negyedévente - történik. Ekkor effektív kamatlábról beszélünk, amely a névleges kamatnál nagyobb, a sűrűbb tőkésítés miatt.A THM-et (teljes hiteldíj mutató) is jellemzően effektív hozam módszerrel számolják ki.

 Wiki effektív hozam leírása, ahol példát is találsz.

Jelölése: 
r
A fogalomhoz kapcsolódó számításokhoz kalkulátor: 
...a teljes fogalomtárat - százalékszámítás, kamat-. kamatos kamat számítások fogalmai:
Fogalmak százalékszámításokhoz, kamatszámításokhoz, kamatos-kamatszámításokhoz