Jövőérték

Az az összeg, amennyit a kezdőtőke ér a kamatozási időtartam végén.

A kamatozási idő minden kamatfizetési periódust tartalmaz, az összeg tartalmazza a kezdőtőke és a kamatfizetési periódusok végén keletkező kamatokat.

Jelölése: 
A fogalomhoz kapcsolódó számításokhoz kalkulátor: 
...a teljes fogalomtárat - százalékszámítás, kamat-. kamatos kamat számítások fogalmai:
Fogalmak százalékszámításokhoz, kamatszámításokhoz, kamatos-kamatszámításokhoz